Chào mừng bạn đến với Toituhoc.net - Học tiếng Nhật và Sách cho người Việt ở Nhật!

Tin tức

BẬC THANG ĐO NHẬN THỨC CỦA BLOOM
26 10/2018

BẬC THANG ĐO NHẬN THỨC CỦA BLOOM

Nhiều bạn nghĩ rằng chỉ cần đọc xong sách Nâng Cấp Trí Nhớ thì trí nhớ sẽ tăng lên nhưng xin lỗi bạn, bạn đã nhầm rồi. Luyện trí...
HÁN TỰ 360 ĐẾN TAY 10.000 KOHAI
26 10/2018

HÁN TỰ 360 ĐẾN TAY 10.000 KOHAI

Kết tinh thành quả 4 năm của đội ngũ các Sempai JVC Hội Thân Hữu Nhật Việt và Sempai Đinh Thành Hưng (177/180 JLPT N1) đó là bộ ...