Dành cho tất cả các Kohai. 
Mua ngay

Số bài học

41

Học trên mọi thiết bị

Giới thiệu khóa học

Chương 1: Bảng tổng hợp 693 Từ Vựng N5.

Chương 2: 324 Từ Vựng theo loại từ N5.

Chương 3: 280 Từ Vựng và vi dụ N5.

Đăng ký khóa học

Vào học

Miễn phí

Dành cho tất cả các Kohai. 
Miễn phí Đăng ký