Dành cho tất cả các Kohai. 
Mua ngay

Số bài học

40

Học trên mọi thiết bị

Giới thiệu khóa học

Chương 1: Bảng tổng hợp 634 Từ Vựng N4.

Chương 2: 323 Từ Vựng theo loại từ N4.

Chương 3: 15 Bài Từ Vựng theo chủ đề. 

Đăng ký khóa học

Vào học

Miễn phí

Dành cho tất cả các Kohai. 
Miễn phí Đăng ký