Dành cho tất cả các Koihai. 
Mua ngay

Số bài học

51

Học trên mọi thiết bị

Giới thiệu khóa học

Chương 1: Bảng tổng hợp 920 Từ Vựng N3.

Chương 2: 370 Từ Vựng theo loại từ N3. 

Chương 3: 8 bài Từ Vựng theo chủ đề. 

Đăng ký khóa học

Vào học

Miễn phí

Dành cho tất cả các Koihai. 
Miễn phí Đăng ký