Dành cho tất cả các Kohai.
Mua ngay

Số bài học

49

Học trên mọi thiết bị

Giới thiệu khóa học

Chương 1: Bảng tổng hợp 1046 Từ Vựng N2.

Chương 2: Phân loại 331 Từ Vựng theo loại từ. 

Chương 3: 2 bài Từ Vựng theo chủ đề. 

Đăng ký khóa học

Vào học

Miễn phí

Dành cho tất cả các Kohai.
Miễn phí Đăng ký