Dành cho tất cả các Kohai. 
Mua ngay

Số bài học

27

Học trên mọi thiết bị

Giới thiệu khóa học

Chương 1: Bảng tổng hợp 903 Từ Vựng N1.

Chương 2: 4 bài Từ Vựng theo chủ đề. 

Đăng ký khóa học

Vào học

Miến phí

Dành cho tất cả các Kohai. 
Miễn phí Đăng ký