Dành cho tất cả các Koihai.
Mua ngay

Số bài học

65

Học trên mọi thiết bị

Giới thiệu khóa học

Chương 1: 65 cấu trúc Ngữ Pháp N2. 

Nội dung khóa học

+  Chương 1
65 Bài giảng
00:00
  Bài1: [Ngữ pháp N2] ~といえば
 Bài2:[Ngữ pháp N2] ~にもかかわらず
 Bài3: [Ngữ pháp N2] ~をめぐって
 Bài4: [Ngữ pháp N2] ~にしては
 Bài5: [Ngữ pháp N2] ~げ
 Bài6: [Ngữ pháp N2]~からすると
 Bài7: [Ngữ pháp N2] ~ もしない
 Bài8: [Ngữ pháp N2]: ~ くせに
 Bài9: [Ngữ pháp N2] ~ 一方(で
 Bài10: [Ngữ pháp N2] ~ どころではない
 Bài11: [Ngữ pháp N2] ~ はさておき
 Bài12: [Ngữ pháp N2] ~ はもとより
  Bài13: [Ngữ pháp N2] ~ を抜きに
 Bài14: [Ngữ pháp N2] ~ っこない
 Bài15: [Ngữ pháp N2] ~ というものは
 Bài16: [Ngữ pháp N2] ~ かいがあって
 Bài17: [Ngữ pháp N2] ~ やら~やら
 Bài18: [Ngữ pháp N2] ~ か~ ないかのうちに
 Bài19:[Ngữ pháp N2] ~ ばかりか
 Bài20:[Ngữ pháp N2] ~ ずに(は)いられない
 Bài21: [Ngữ pháp N2] ~ 以上
 Bài22: [Ngữ pháp N2] ~ 折に
 Bài23: [Ngữ pháp N2] ~ からして
 Bài24: [Ngữ pháp N2] ~ 次第/ 〜次第で
 Bài25: [Ngữ pháp N2] ~ 限り
 Bài26: [Ngữ pháp N2] ~ たいものだ
 Bài27: [Ngữ pháp N2] ~ ないものか
  Bài28: [Ngữ pháp N2] ~ はともかく
 Bài29: [Ngữ pháp N2] ~ だけまし
 Bài30: [Ngữ pháp N2] ~ きり
 Bài31:[Ngữ pháp N2] ~ に先立って
 Bài32: [Ngữ pháp N2] ~ がたい
 Bài33: [Ngữ pháp N2] ~ 得ない
 Bài34: [Ngữ pháp N2] ~ あまり
 Bài35: [Ngữ pháp N2] ~ こととなると
 Bài36: [Ngữ pháp N2] ~ つつある
 Bài37: [Ngữ pháp N2] ~ ては(ては)
 Bài38: [Ngữ pháp N2] ~ てこそ
 Bài39: [Ngữ pháp N2] ~ にしろ~ にしろ
 Bài40: [Ngữ pháp N2] ~ に沿って
 Bài41:[Ngữ pháp N2] ~ かねる
 Bài42: [Ngữ pháp N2] ~ ないことはない/ ないこともない
 Bài43: [Ngữ pháp N2] ~ てほしいものだ
 Bài 44:[Ngữ pháp N2] ~ だけのことはある
 Bài45: [Ngữ pháp N2] ~ てみせる
 Bài46: [Ngữ pháp N2] ~ を契機に
 Bài47: [Ngữ pháp N2] ~ ことなく
 Bài48: [Ngữ pháp N2] ~ あげく (に)
 Bài49: [Ngữ pháp N2] ~ つつも
 Bài50: [Ngữ pháp N2] ~ に限って
 Bài51: [Ngữ pháp N2] ~ として ~ ない
 Bài52: [Ngữ pháp N2] 〜 ものの
 Bài53: [Ngữ pháp N2] ~ とはいうものの
 Bài54: [Ngữ pháp N2] ~ ない限り
 Bài55: [Ngữ pháp N2] ~ に応えて
 Bài56: [Ngữ pháp N2] ~ 得る
 Bài57: [Ngữ pháp N2] ~ に基づいて
 Bài58: [Ngữ pháp N2] ~ だけに、〜だけあって
 Bài59: [Ngữ pháp N2] ~ ことだし
 Bài60: [Ngữ pháp N2] ~ につき
 Bài61: [Ngữ pháp N2] ~ には及ばない
 Bài62: [Ngữ pháp N3] ~ 切る/ ~ 切れる/ ~ 切れない
 Bài63: [Ngữ pháp N2] ~ かのように
 Bài64: [Ngữ pháp N2] ~ もかまわず
 Bài65: [Ngữ pháp N2] ~ かと思うと

Đăng ký khóa học

Vào học

Miễn Phí

Dành cho tất cả các Koihai.
Miễn phí Đăng ký