Dành cho tất cả các kohai 
Mua ngay

Số bài học

23

Học trên mọi thiết bị

Giới thiệu khóa học

Chương 1: Bảng tổng hợp 103 Hán Tự N5.

Chương 2: 79 Hán Tự và Từ Vựng thường gặp N5.  

Nội dung khóa học

+  Chương 1: Bảng tổng hợp Hán Tự
5 Bài giảng
00:00

Đăng ký khóa học

Vào học

Miễn phí

Dành cho tất cả các kohai 
Miễn phí Đăng ký