Dành cho tất cả các Kohai. 
Mua ngay

Số bài học

33

Học trên mọi thiết bị

Giới thiệu khóa học

Chương 1: Bảng tổng hợp 180 Hán Tự N4.

Chương 2: 166 Hán Tự N4 thường gặp.

Chương 3: Luyện tập 200 câu hỏi Hán Tự N4. 

Đăng ký khóa học

Vào học

Miễn phí

Dành cho tất cả các Kohai. 
Miễn phí Đăng ký