Dánh cho tất cả các Kohai.
Mua ngay

Số bài học

68

Học trên mọi thiết bị

Giới thiệu khóa học

Chương 1: Bảng tổng hợp 302 Hán Tự N2.

Chương 2: 471 Hán Tự và Từ Vựng thương gặp N2.

Chương 3: 200 câu hỏi luyện tập Hán Tự N2.

Đăng ký khóa học

Vào học

Miễn phí

Dánh cho tất cả các Kohai.
Miễn phí Đăng ký