Dành cho tất cả các Kohai.
Mua ngay

Số bài học

98

Học trên mọi thiết bị

Giới thiệu khóa học

Chương 1: Bảng tổng hợp 967 Hán Tự N1.

Chương 2: 56 Bài Hán Tự và Từ Vựng thường gặp N1.

Chương 3: 200 Câu hỏi luyện tập Hán Tự N1.

Đăng ký khóa học

Vào học

Miễn phí

Dành cho tất cả các Kohai.
Miễn phí Đăng ký