Dành cho tất cả các Kohai
Mua ngay

Số bài học

12

Học trên mọi thiết bị

Giới thiệu bài Test

Đây là bài Test đánh giá năng lực Hán tự - Từ vựng - Ngữ pháp miễn phí dành cho Kohai JVC.
Nội dung câu hỏi được xây dựng dựa trên chuẩn chương trình riêng của JVC.

Kohai hoàn thành bài Test có thể được Sempai JVC tư vấn học tập dựa trên kết quả đó.

Đăng ký khóa học

Đăng ký Test

Miễn phí

Dành cho tất cả các Kohai
Miễn phí Đăng ký