Dành cho tất cả các kohai 

Mua ngay

Số bài học

7

Thời lượng video

1:02:57

Học trên mọi thiết bị

Giới thiệu khóa học

Chương 1: Định hướng học tập tiếng Nhật gồm 7 bài giảng.

Đăng ký khóa học

Vào học

Miễn phí

Dành cho tất cả các kohai 

Miễn phí Đăng ký