Dành cho tất cả các kohai 
Mua ngay

Số bài học

12

Thời lượng video

1:45:14

Học trên mọi thiết bị

Giới thiệu khóa học

Chương 1: Định hướng học tập Hán tự gồm 12 bài giảng. 

Đăng ký khóa học

Vào học

Miễn phí

Dành cho tất cả các kohai 
Miễn phí Đăng ký