Dành cho tất cả các kohai 
Mua ngay

Số bài học

13

Thời lượng video

2:06:02

Học trên mọi thiết bị

Giới thiệu khóa học

Chương 1: Định hướng đọc hiểu level 1 gồm 13 bài giảng. 

Đăng ký khóa học

Vào học

Miễn phí

Dành cho tất cả các kohai 
Miễn phí Đăng ký